Rekomendowane szkolenia bezzałogowych pojazdów latających

Wideofilmowanie imprez masowych za pomocą bezzałogowego pojazdu latającego było dość dochodowym zajęciem, gdyż coraz więcej firm decydowało się również i na taką formę uwiecznienia organizowanego eventu. Na stanowisko zawodowego operatora nie mógł jednak aplikować każdy posiadać bezzałogowego pojazdu latającego, gdyż wszyscy organizatorzy bezwzględnie wymagali posiadania certyfikatu przeszkolonego operatora drona, by w ogóle brać pod uwagę kandydaturę na owe stanowisko.

Profesjonalny kurs operatora drona

szkolenie uavo warszawaBy zdobyć takowy certyfikat nie wystarczyło proste szkolenie w jednej z wielu drużyn entuzjastów dronów, gdyż takowe nie posiadały instruktorów, upoważnionych do wystawienia takiego certyfikatu. Najpewniejszym i najszybszym sposobem jego otrzymania było natomiast zapisanie się na profesjonalne szkolenie UAVO Warszawa mieściła kilka renomowanych ośrodków szkoleniowych, które bardzo często organizowały profesjonalne kursy dla zawodowych operatorów dronów. Takie placówki posiadały własne maszyny, znacznie lepiej dostosowane do szkolenia osób chcących używać pojazdu bezzałogowego zawodowo, a same kursy odbywające się w tych placówkach dostosowane były poziomem trudności do uprawnień końcowych certyfikatu. Najczęściej oczywiście odbywały się kursy zawodowe, przygotowujące już doświadczonych pilotów dronów, bardzo często entuzjastów uczestniczących aktywnie w pokazach i zawodach takich maszyn, do pracy z ich użyciem. W ich programie było znacznie mniej praktycznych zajęć pilotowania, gdyż niemal wszyscy kursanci byli już dobrze zapoznani z podstawowymi metodami sterowania dronem, a znacznie więcej materiału dotyczącego zagadnień bezpieczeństwa oraz regulaminów prawnych, nałożonych na bezzałogowe pojazdy latające, używane na terenie zabudowanym. Bardzo obszerny i wyczerpujący zakres informacji umożliwiał proste, aczkolwiek ekstensywne omówienie dowolnego tematu i zagadnienia dotyczącego zawodowego używania dronów, oraz wszelkich zasad związanych z ruchem powietrznym na terenie imprezy.

Zaawansowane kursy posiadały również część praktyczną, choć takowa nakierowana była głównie na obsługę i konserwację zaawansowanych modeli dronów, oraz ich układów elektronicznych. Zaawansowane kursy były więc znacznie bardziej atrakcyjne dla wszystkich operatorów starających się o otrzymanie certyfikatu przeszkolonego pilota bezzałogowego pojazdu latającego z pozwoleniem na użytkowanie zarobkowe, gdyż niemal nie zdarzało się by osoba z takim certyfikatem nie została dopuszczona do pilotowania maszyny na dowolnej imprezie.

Rekomendowane szkolenia bezzałogowych pojazdów latających
Przewiń do góry