O prętach łuszczonych

Wytwarzanie wyrobów ze stali to niezwykle skomplikowany proces. Stalowe pręty są niezbędne na każdej budowie. Przy wyborze prętów powinniśmy zwracać uwagę na takie parametry jak: rodzaj materiału z jakiego jest wykonany, powłoka, metoda wytworzenia i klasa wytrzymałości. Pręty najczęściej wykonane są ze stali ocynkowanej. Stal ocynkowana cechuje się wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych i korozję. Jest to niezwykle ważne, gdy są wykorzystywane jako łączniki lub elementy stalowe.

Na czym polega łuszczenie prętów?

dobre pręty łuszczoneZe względu na sposób wytwarzania, pręty, dzielimy na: walcowane i ciągnione. Ciągnienie jest procesem plastycznego kształtowania materiału na zimno. Materiał jest poddawany obróbce poprzez przesuwanie przez odpowiednio ukształtowany otwór specjalnego narzędzia nazywanego ciągadłem. Odbywa się to w wyniku siły przyłożonej do przeciągniętej części pręta. Celem ciągnienia jest uzyskanie wyrobów w postaci prętów o bardzo dokładnym przekroju poprzecznym, gładkiej jasnej powierzchni oraz specyficznymi właściwościami mechanicznymi, które można uzyskać tą metodą wytwarzania. W wyniku ciągnienia zmieniają się mechaniczne i geometryczne właściwości cechy materiału. Następuje zmiana wymiarów poprzecznych i wzrost długości bez zmiany objętości – obróbka bezubytkowa. Na skutek odkształcenia w ciągadle, następuje umocnienie materiału – wzrost własności plastycznych. Dobre pręty łuszczone wymagają szeregu przygotowań poprzedzających sam proces tworzenia. Przed ciągnieniem następuje wstępne oczyszczenie powierzchni walcówki z zendry powstałej w procesach hutniczych. Następna jest redukcja średnicy końca poprzez zaostrzenie lub przepychanie. Potem następuje prostowanie wstępne. Operacje te są realizowane są na specjalnych obrabiarkach takich jak: oczyszczarki śrutowe, prostownice rolkowe i walcowe, zaostrzarki, zawalcarki i wciskarki. Operacje wykańczające to: cięcie i obcinanie końców, prostowanie, fazowanie końców, operacje kontrolne (np. NDT), konserwacja antykorozyjna, pakowanie i spedycja.

W procesach hutniczych nie jest możliwe wyprodukowanie wyrobu bez żadnych wad. W praktyce te wyroby zawsze posiadają wady pochodzenia hutniczego, zarówno pochodzenia mechanicznego, np. rysy, płytkie nieciągłości, zawalcowania, etc., jak równie o charakterze metalurgicznym – odwęglenie powierzchniowe. Dopuszczalne wady są zdefiniowane w normie europejskiej EN 10221. W procesie ciągnienia, który jest bezodpadowa metodą przetwórstwa nie jest możliwe całkowite usunięcie tych wad.

O prętach łuszczonych
Przewiń do góry