Co to jest operat przeciwpożarniczy?

W ostatnim czasie dochodziło do serii pożarów wysypisk śmieci na terenie całego kraju. Bez wątpienia oburzały one opinię publiczną i doprowadzały do gehenny społeczność lokalną, które musiały oddychać powietrzem zanieczyszczonym płonącymi odpadami. Pożary te nie były jednak przypadkowe i wiązały się z lukami prawnymi. Władze jednak postanowiły to zmienić i zaczęły z nimi walczyć.

Obowiązki wynikające z operatu przeciwpożarowego

operat ppoż dla składowisk odpadówPostanowiono zaktualizować prawo, które reguluje kwestie związane z odpadami i działalnością wokół niej. Nowelizacja zaostrzyła reżim administracyjny dotyczący kwestii składowisk odpadów oraz powiększono uprawnienia i rolę komendantów straży pożarnej. Od tej pory nie jest tak prosto dostać zezwolenie na zbieranie śmieci czy ich przetwarzanie, ponieważ poprzedzone są kontrolami funkcjonariuszy wydziału kontrolno-rozpoznawczego PSP. Pierwsza część to operat ppoż dla składowisk odpadów, a druga to typowa kontrola w miejscu zadeklarowania gromadzenia nieczystości. Do utworzenia wyżej wymienionego dokumentu potrzebny jest rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych bądź inżynier pożarnictwa. Operat ten ma na celu określić warunki zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji, obiektu bądź jakiegoś miejsca magazynowania odpadów. Fachowiec przyjeżdża wtedy na miejsce i robi wizję lokalną, dzięki czemu jest w stanie przygotować taki dokument. Następnie jest on przedstawiany komendantowi straży pożarnej, który albo go zatwierdza, albo nie. Ustawodawca określił, jakie informacje powinien zawierać operat przeciwpożarowy. Pierwsza jego część składa się z aspektów formalno-prawnych, w których zawierają się dane o tym w jaki sposób i co będzie składowane, masy poszczególnych rodzajów odpadów, opisie procesu przetwarzania śmieci oraz określenie zakresu ilości materiałów niebezpiecznych, które będą magazynowane. Drugi element dokumentu dotyczy stricte ochrony przeciwpożarowej i przedstawia się w nim charakterystykę pożarową składowanych odpadów, środki wykorzystywane w czasie pożaru i postępowanie kiedy wybuchnie ogień oraz sposoby konserwowania i przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych, a także plany obiektów należących do firmy oraz terenu przyległego.

Jest to bez wątpienia ważny obowiązek dla firm zajmujących się magazynowaniem śmieci. Przedsiębiorcy muszą dopilnować wielu zagadnień jednak to wszystko czynione jest w celu zapobiegania wybuchu pożarów odpadów. Działają jednak firmy zajmujące się opracowywaniem operatów przeciwpożarowych, które przygotują odpowiedni dokument.

Co to jest operat przeciwpożarniczy?
Przewiń do góry