Edukacja

Ciekawe pomoce szkolne

Wielu uczniów nie uczęszcza z radością na lekcje w szkole. Spowodowane jest to częściowo nudnymi tematami zajęć, nieodpowiednim podejściem nauczyciela do uczniów, ale również klasycznym akademickim nauczaniem, polegającym na wykładzie prowadzonym przez nauczyciela, podczas którego uczniowie mają sporządzać notatki. Ułatwiające naukę pomoce dydaktyczne Aby skutecznie urozmaicić zajęcia potrzebna jest jednak inicjatywa nauczyciela. To on bowiem […]

BHP dla firm w Warszawie

Bezpieczeństwo i higiena w pracy to rzecz podstawowa. W dzisiejszych czasach bardzo dużo wypadków dzieje się w pracy i większość z nich faktycznie jest przez właśnie nieodpowiednie wykorzystanie przepisów BHP, które obowiązują dla każdej firmy. W wielu firmach wywieszona jest bardzo dokładna, wielopunktowa instrukcja BHP, która znajduje się na widoku. Mam nadzieję, że w końcu […]

Znajdź pracę po szkoleniu dla handlowców

Chociaż oferta szkół policealnych obejmuje naprawdę ciekawe zawody, to licea profilowane i technika nie są przygotowane do kształcenia w zawodach na które jest popyt na rynku pracy. Jeśli chcesz zaistnieć w dobrze płatnej branży skorzystaj ze szkolenia dla przedstawicieli handlowych. Bardzo dużo firm poszukuje handlowca przygotowanego do pracy z klientami, zarówno face to face jak […]

Przewiń do góry