Badania geologiczne przy budowie studni

Własna studnia to zapewnienie sobie pewności dostaw wody oraz niskiej jej ceny. Jest to też jedyne rozwiązanie dla osób, które nie mają łatwej możliwości przyłączenia się do istniejącej sieci wodociągowej. Dla nich pozostaje tylko opcja dokonania odwiertu własnej studni, jednak przed główną inwestycją warto wykonać odpowiednie badanie geologiczne, które sprawdzą, czy rzeczywiście na terenie, którym chcemy wiercić znajduje się woda.

Przygotowanie dokumentacji hydrogeologicznej

dokumentacja hydrogeologicznaStudnie czerpią swoją wodę ze znajdujących się pod ziemią wód gruntowych. Wody te powstają na skutek wsiąkania w ziemie wód opadowych i są transportowane pod ziemią w stronę terenów niżej położonych. Nie jest jednak powiedziane, że wody gruntowe znajdują się na jednej głębokości, gdyż zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim od tego jakie rodzaje gruntów znajdują się w miejscu, gdzie chcemy kopać studnię, a także jaka jest ich struktura, na jakiej głębokości znajdują się grunty nieprzepuszczalne, a na jakiej przepuszczalne. Poza tym liczy się także wysokość terenu, częstotliwość opadów oraz występowanie w pobliżu źródeł, rzek i zbiorników wodnych. Aby przekonać się co znajduje się pod ziemią niezbędne jest zatrudnienie geologa, który dokona odpowiednich próbnych odwiertów i dokona ich analizy. Na tej podstawie powstaje dokumentacja hydrogeologiczna, która określa miąższość gleby, jej rodzaj i wysokość wody gruntowej. Podczas odwiertów jest też możliwość pobrania próbek wody, aby stwierdzić czy nie znajdują się w niej jakieś szkodliwe dla naszego zdrowia związki. Taka dokumentacje jest również niezbędna, jeśli chcemy uzyskać pozwolenie na budowę studni. Co więcej na jej podstawie możemy określić także głębokość odwiertu, a co za tym idzie uzasadnić ekonomicznie całą inwestycję. Często okazuje się tak, że wody gruntowe znajdują się na takiej głębokości, że nie opłaca się dokonywać odwiertu. Może się też zdarzyć, że wód jest na tyle mało, że nie wystarczą do zasilenia studni i nasza inwestycja będzie bez sensu.

Jak widzimy konieczność przygotowania odpowiedniej dokumentacji jest ważna nie tylko ze względów formalnych, ale także dlatego, że jest to dla nas cenne źródło informacji. Wyobraźmy sobie sytuację, że postanowiliśmy nie badać terenu i w ciemno zaczniemy nielegalny odwiert studni. Jeśli okazałoby się, że w tym miejscu wody nie ma, to stracimy bardzo dużą ilość pieniędzy, które i tak będziemy musieli zapłacić firmie, która wykona dla nas odwiert. Jest to bardzo nierozsądne podejście.

Badania geologiczne przy budowie studni
Przewiń do góry